lidmaatschap

Hier volgt de informatie over het lidmaatschap.

INTRODUCTIE

Indien u kennis wilt maken met de schietsport, bent u welkom op een van de verenigingsavonden. Er zal eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden met het dienstdoend bestuurslid. In dit gesprek zal uitleg gegeven worden over de vereniging, de schietdisciplines, veiligheid en overige zaken die bij onze vereniging komen kijken. Vervolgens bestaat de mogelijkheid om als introducé, op uitnodiging van het verenigingsbestuur, drie keer te komen proefschieten. Dit vindt onder begeleiding van een instructeur plaats. Indien de introductie-avonden voor zowel u als ons als positief worden ervaren, wordt er eventueel een proeflidmaatschap aangeboden. Zie verder onder “Proeflidmaatschap”.

PROEFLIDMAATSCHAP

Een proeflidmaatschap wordt aangeboden wanneer de drie introductie-avonden door beide partijen als positief zijn ervaren. Het proeflidmaatschap is mede bedoeld om de kennis met de schietsport en onze vereniging verder te vergroten. Ook kunnen de leden van de vereniging u beter leren kennen. Het proeflidmaatschap duurt zes maanden en tijdens deze periode heeft men de status van “aspirant-lid”. Het aspirant-lid ontvangt van ons een aanmeldingsformulier welke ingevuld, met pasfoto, op ons publicatiebord in de kantine wordt gehangen. Jeugdleden (12 t/m 17 jaar) dienen daarnaast een verklaring van toestemming door de ouder of voogd te laten tekenen. Verder dient een verklaring met vragen over de persoonlijke omstandigheden en psychische gezondheid te worden beantwoord en ondertekend en een geldige (recent afgegeven en originele) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te worden ingeleverd. De kosten voor het aanvragen van de VOG zijn voor eigen rekening.

Bij inschrijving voor het proeflidmaatschap dient de aspirant rekening te houden met de volgende kosten:

– zes maanden verenigingscontributie;
– éénmalig inschrijfgeld KNSA en bondscontributie KNSA.

Deze kosten dienen contant te worden voldaan.

De verenigingscontributie is inclusief gebruik van de verenigingswapens, begeleiding door een instructeur maar exclusief de kosten van schietkaarten en munitie. De bondscontributie is inclusief collectieve aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering. Tijdens de aspirant-periode vindt begeleiding plaats door een instructeur. Deze geeft instructie in de basistechnieken van het schieten met een geweer, karabijn en/of pistool en over de veiligheidsaspecten. Zodra het aspirant-lid de globale basistechnieken beheerst en veilig kan omgaan met een wapen, zal er een vaardigheidsproef worden afgenomen. Hierna zal er gekozen kunnen worden voor een specifiek “hoofdwapen” (geweer, karabijn of pistool) waarin het aspirant-lid zich verder wil bekwamen. Na deze aspirant-periode bestaat de mogelijkheid om, na een positief advies van de ballotagecommissie, door het bestuur te worden uitgenodigd “gewoon” lid te worden van de vereniging.

LIDMAATSCHAP

Na het doorlopen van de aspirant-periode wordt het aspirant-lid, na een positieve ballotage, uitgenodigd gewoon lid te worden van de vereniging. Bij inschrijving dient éénmalig inschrijfgeld te worden betaald naast de verenigingscontributie. De verenigingscontributie wordt pro rata over hele maanden berekend. De bondscontributie betreft een jaarbedrag. Het lidmaatschap van de vereniging brengt niet alleen rechten met zich mee maar ook plichten. Ieder lid (vanaf 18 jaar) wordt namelijk geacht zich in te zetten voor de vereniging door het bij toerbeurt vervullen van verenigingsdiensten. Dit zijn naar keuze: kaartverkoop-, bar- en/of baandiensten. De kosten van het lidmaatschap bestaan, naast een éénmalig entreegeld, uit een jaarlijkse verenigingscontributie en een KNSA-bondscontributie. Met de bondscontributie wordt tevens dekking verkregen voor een collectieve aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering. De exacte kosten voor de entreegelden, verenigings- en KNSA-contributie zullen in het kennismakingsgesprek kenbaar worden gemaakt.