Home

* Bekijk de FunShoots evenementen *

Welkom bij Schietsportvereniging De Vrijheid Papendrecht.

DOEL VAN DE VERENIGING

De vereniging heeft als doel haar leden in de gelegenheid te stellen de schietsport te beoefenen. Zij tracht dit doel te bereiken door het exploiteren van een schietaccommodatie, het beschikbaar stellen van schietmateriaal, het geven van instructie, het houden van oefeningen en wedstrijden en het samenwerken met andere schietsportverenigingen. Dit alles met inachtneming van de hiervoor geldende wettelijke voorschriften en regels.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHIETSPORT ASSOCIATIE (KNSA)

Sinds de oprichting van onze vereniging zijn wij aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie, de sportbond en belangenbehartiger voor de Nederlandse schietsportverenigingen.

KNSA BASISCERTIFICERING

Vanaf 2013 is onze vereniging gecertificeerd met de KNSA Basiscertificering. Een certificaat dat behaald wordt indien aan alle voorgeschreven kwaliteitseisen wordt voldaan. Hiermee voldoet onze vereniging aan de verplichte certificering die per 1 januari 2015 voor alle schietsportverenigingen gelden.

VERENIGINGSGEBOUW

Het verenigingsgebouw is gelegen nabij de N3, in het Sportpark Oostpolder. U dient te parkeren op de parkeerplaats aan de ingangszijde van het sportpark. Ook met de fiets is het verenigingsgebouw makkelijk te bereiken. Voor het sportpark geldt een inrijd- en parkeerverbod. Direct voor ons verenigingsgebouw hebben wij de beschikking over een parkeervak voor mindervaliden. Mindervalide bezoekers die een ontheffing/parkeerkaart hebben, mogen wel over het fietspad naar ons gebouw rijden om op het betreffende parkeervak te parkeren.